متفاوت ترین شبکه اجتماعی در ایران

بلاگ كاربران


آنکه مدام  به کار دیگران سرک می کشد و کنجکاو است تا ببیند آنها چه می کنند مانند سایه ایی بر دیوار است که مدام بدنبال ما


می دود بدون آنکه  از خود اختیاری داشته باشد .

به اشتراک بگذارید : google-reader yahoo Telegram
نظرات دیوار ها


آرش
ارسال پاسخ