متفاوت ترین شبکه اجتماعی در ایران

بلاگ كاربران


زندگی هم زندگی های قدیم


              عشق هم ان عشق های اتشین


یار هم یاری که با من یار بود


                      در عبور روزهای دلنشین


گفتگو هم گفتگوهای قشنگ


                در شبان شعرو مهتابو شراب


بوسه هم ان بوسه های غرق مهر


                تا سحرگاهان پیش از افتاب


موسیقی هم ساز فرهنگ شریف


                   با صدای زیرو بم های بنان


پنجه هم از ان پرویزو ملک


                       یا کسائی نینواز جاودان


شعر هم تعبیر سهرابو فروغ


                از خودو از بودنو دل خستگی


ارتباط شاملو با قلب خویش


                        یا که نادرپور با دلبستگی


زندگی هم زندگی های قدیم

به اشتراک بگذارید : google-reader yahoo Telegram
نظرات دیوار ها


پریسا
ارسال پاسخ
aidajan
ارسال پاسخ