متفاوت ترین شبکه اجتماعی در ایران

بلاگ كاربرانروزی به دخترم خواهم گفت:  اگر خواستی ازدواج کنی با مردی ازدواج کن که به جای ﻣﻬﻤﺎﻧﯽ

 

ﻫﺎﯼ ﺍﺣﻤﻘﺎﻧﻪ ﺍﯼ ﮐﻪ ﻣﺮﺩﺍﻥ ﯾﮏ ﻃﺮﻑ ﺟﻤﻊ


می ﺷﻮﻧﺪ ﻭ ﺍﺯ ﺳﯿﺎﺳﺖ ﻭ ﮐﺎﺭ ﻭ ﻓﻮﺗﺒﺎﻝ می گویند، ﻭ ﺯﻧﺎﻥ ﯾﮏ ﻃﺮﻑ ﺩﯾﮕﺮ ﺟﻤﻊ می ﺷﻮﻧﺪ ﻭ ﺍﺯ

 

ﻣﺎﻧﯿﮑﻮﺭ ﻭ ﺍﻧﻮﺍﻉ ﺭﮊﯾﻢ ﻏﺬﺍﯾﯽ ﻭ ﺳﺎﮐﺸﻦ ﻭ ﭘﺮﻭﺗﺰ ﻟﺐ ﻭ ﺟُﮏ ﻫﺎ و ... صحبت می کنند؛تو را ﺑﻪ؛


دوچرخه ﺳﻮﺍﺭﯼ،


کوهنوردی،


ﮐﻨﺴﺮﺕ ﺭﻓﺘﻦ،


ﻓﯿﻠﻢ ﺩﯾﺪﻥ،


كافه ﺭﻓﺘﻦ ﻭ


ﺷﺐ ﮔﺮﺩﯼ ﻫﺎﯼ ﺑﯽ ﻫﻮا، ﺑﺎ:


ﮐﻮﻟﻪ ﭘﺸﺘﯽ ﻭ


ﻋﮑﺎﺳﯽ ﻭ


ﻧﻘﺎﺷﯽ ﻭ


ﺳﺮ ﺑﻪ ﺳﺮ ﻫﻢ ﮔﺬﺍﺷﺘﻦ ﻭ ﺩﯾﻮﺍﻧﻪ ﺑﺎﺯﯼ ﻫﺎﯾﯽ ...ﻭ ﺁﻧﻘﺪﺭ ﺑﻪ " با تو بودن "  ايمان ﺩاشته باشد ﮐﻪ ﺑﻪ ﺯﻣﯿﻦ ﻭ ﺯﻣﺎﻥ ﻭ ﻫﺮ ﭘﺸﻪ ﯼ ﻧَﺮﯼ ﮐﻪ ﺍﺯ ﺩﻭﺭ و

 

ﺑﺮت ﺭﺩ


ﻣﯽ ﺷﻮﺩ ﮔﯿﺮ ندهد.


،
ﻭ ﺑﻪ تو ﺍﺣﺴﺎﺱ


" ﺭﻓﯿﻖ " ﺑﻮﺩﻥ بدهد ﻭ


ﻧﻪ ﺗﻨﻬﺎ ﺍﺣﺴﺎﺱ " ﺯﻥ " ﺑﻮﺩﻥ !!! طوﺭﯼ ﮐﻪ ﺗﻤﺎﻡ ﺩﻧﯿﺎ ﺑﻪ ﺭﻓﺎﻗﺖ ﻭ ﺭﺍﺑﻄﻪ تان ﺣﺴﻮﺩﯼ ﺷﺎﻥ ﺷود

 

... ﺁﻥ ﻭﻗﺖ ﺷﺎﯾﺪ زمان مناسبی رسیده،


که تن به ازدواج بدهی!


وگرنه هیچ گاه به ذهن زیبایت خطور نکند که آرامش را در میان دستهایی خواهی یافت که تو

 

را فقط زن می داند و زن!!!

به اشتراک بگذارید : google-reader yahoo Telegram
نظرات دیوار ها


مهدی
ارسال پاسخ

aidajan :
حتما بهش بگو :)

اطاعت امربروی دیده

مهدی
ارسال پاسخ

mona11 :
مگه هست؟؟؟

حتما.... یکم دقت کن پیداش میکنی..

aidajan
ارسال پاسخ

حتما بهش بگو

mona11
ارسال پاسخ

مگه هست؟؟؟

hedieh
ارسال پاسخ
پریسا
ارسال پاسخ