متفاوت ترین شبکه اجتماعی در ایران

بلاگ كاربرانخــــوشبختی یعنی ؛

واقف بودن به اینکه هرچه داریم از رحمت خداست


وهرچه نداریم ازحکمت خدا


احساس خوشبختی یعنی همین!


خوشبختی رسیدن به خواسته ها نیست،


بلکه لذّت بـــــردن از داشتـــه هـــاس

به اشتراک بگذارید : google-reader yahoo Telegram
نظرات دیوار ها


aidajan
ارسال پاسخ

لذت بردن از داشته هاست

hedieh
ارسال پاسخ
Maziar77
ارسال پاسخ

آفرین

پریسا
ارسال پاسخ