متفاوت ترین شبکه اجتماعی در ایران

بلاگ كاربران


به آساني مي‌شود در دفترچه تلفن كسي جايي پيدا كرد، ولي به سختي مي‌شود در قلب او

 

جايي دست و پا كرد.


به راحتي مي‌شود در مورد اشتباهات ديگران قضاوت كرد، ولي به سختي مي‌شود اشتباهات

 

خود را يافت.

به راحتي مي‌شود بدون فكر كردن حرف زد، ولي به سختي مي‌شود زبان را مهار كرد.


به راحتي مي‌شود كسي را كه دوستش داريم از خود برنجانيم، ولي به سختي مي‌شود اين

 

رنجش را جبران كنيم.


به راحتي مي‌شود كسي را بخشيد، ولي به سختي مي‌شود از كسي تقاضاي بخشش كرد.


به راحتي مي‌شود قوانين را تصويب كرد، ولي به سختي مي‌شود به آنها عمل كرد.


به راحتي مي‌شود به رؤياها فكر كرد، ولي به سختي مي‌شود رؤيايي را بدست آورد.


به راحتي مي‌شود هر روز از زندگي لذت برد، ولي به سختي مي‌شود به زندگي ارزش واقعي

داد.

به راحتي مي‌شود به كسي قول داد، ولي به سختي مي‌شود به آن قول عمل كرد.


به راحتي مي‌شود دوست داشتن را بر زبان آورد، ولي به سختي مي‌شود آن را نشان داد.


به راحتي مي‌شود اشتباه كرد، ولي به سختي مي‌شود از آن درس گرفت.


به راحتي مي‌شود گرفت، ولي به سختي مي‌توان بخشش كرد.


به راحتي مي‌شود دوستي را با حرف حفظ كرد، ولي به سختي مي‌شود به آن معنا بخشيد.


به اشتراک بگذارید : google-reader yahoo Telegram
نظرات دیوار ها


نخستین نظر را ایجاد نمایید !