متفاوت ترین شبکه اجتماعی در ایران

بلاگ كاربران اسمتونو جمع کنید ببینید چه شعری ساخته میشه!
الف..........ای مهربان یارم

ب............باعشق تو میمانم

پ............پای خسته ای دارم

ت............تا هستی منم هستم

ث............ثابت میکنم هستم

ج.............جان من فدای تو

چ.............چند وقتی بمان بامن

ح.............حال از من نمیپرسی

خ.............خوابم با تو شیرینه

د.............در جانم زدی رخنه

ذ.............ذره ذره آبم کن

ر.............رسوای جهانم کن

ز.............زلف خود پریشان کن

ژ.............ژنده جامه ای پوشم

س...........سر برشانه ام بگذار

ش...........شوق من دو چندان کن

ص...........صبح من تو روشن کن

ض...........ضربان دلم بشنو

ط............طاهرگشته‌ام با تو

ظ............ظهر عاشقی بنگر

ع............عاشق شو تو هم چون من

غ ...........غم غربت دلم بشکست

ف...........فریاد دلم بشنو

ق............قربان دو چشمانت

ک............کردی همچو فرهادم

گ............گم گشته دو دستانم

ل.............لای موج موهایت

م.............مروارید چشمانت

ن.............نور دیده من شو

و.............وصف جمله خوبیهات

ه.............هر دم بر زبان جاریست

ی............یادی از دل ماکن

همیشه سرزنده وشاد باشید

نظرات دیوار ها


saman11
ارسال پاسخ

حال از من نمیپرسی.سر برشانه ام بگذار .یادی از دل ماکن ..نور دیده من شو
چه شلم شوربایی

AZAD
ارسال پاسخ

جالب بود

mahdi0077
ارسال پاسخ

مروارید چشمانت هر دم بر زبان جاریست...در جانم زدی رخنه....یادی از دل ما کن

khanoomi2000
ارسال پاسخ

سر بر شانه ام بگذار هردم بر زبان جاریست ای یار مهربانم