متفاوت ترین شبکه اجتماعی در ایران

بلاگ كاربراناگر نمیتوانی به کسی

امید بدهی نااميدش هم نکن.

اگر شنونده خوبی هستی

رازدار خوبی هم باش.

اگر نمیتوانی زخمی را مرهم باشی

نمك هم نباش.

فقط مهربان باش.

شبتون بخیر در پناه خدا

به اشتراک بگذارید : google-reader yahoo Telegram
نظرات دیوار ها


AZAD
ارسال پاسخ

لایک

amirir78
ارسال پاسخ

بسیار زیبا