متفاوت ترین شبکه اجتماعی در ایران

بلاگ كاربران


کبریتـهای سـوخته هـمـ ،


روزی درختـ های شـادابی بـوده اند!


مثل مـا ،


که روزگـاری می خنـدیدیـمـ


قبـل از اینـکه عـشق روشنـمان کنـد

به اشتراک بگذارید : google-reader yahoo Telegram
نظرات دیوار ها


نخستین نظر را ایجاد نمایید !