متفاوت ترین شبکه اجتماعی در ایران

بلاگ كاربران


ﻳﻪ ﻣﺴﻴﺞ ﺗﺒﻠﻴﻐﺎﺗﯽ ﺍﻭﻣﺪﻩ برام:


"ﺧﺮﻳﺪ ﻭ ﻓﺮﻭﺵ کشتی "


ﻋﺎﺧﻪ ﻋﺰﻳﺰ ﻣﻦ, ﺑﺮﺍﺩﺭ ﻣﻦ ﺑﺮﻭ ﺑﻪ ﺧﻂ ۰۹۱۲ ﺍﯾﻦ ﻣﺴﻴﺠﻮ ﺑﺪﻩ ﻧﻪ ﺑﻪ ﺧﻂ ۵ﻫﺰﺍﺭ ﺗﻮﻣﻨﻴﻪ ﻣﻦ!!


ﻣﻦ ﻫﺮ ﺷﺐ ﺗﻮ ﺭﻭﻳﺎﻫﺎﻡ ﺩﺍﺭﻡ ﺧﻮﺍﺏ ﭘﺮﺍﻳﺪ نوک مدادی ﻣﻴﺒﻴﻨﻢ!!


ﺍﺯ ﺧﺪﺍ ﺑﺘﺮﺱ


چرا با احساس آدم بازی میکنی عاخه

به اشتراک بگذارید : google-reader yahoo Telegram
نظرات دیوار ها


Tina_jo0n
ارسال پاسخ
پریسا
ارسال پاسخ
AZAD
ارسال پاسخ


نوک مدادی خوب نیست روش خاک بشینه بد مشخص میشه
خوابه سفیدشو ببینین