متفاوت ترین شبکه اجتماعی در ایران

بلاگ كاربران


هـمـیـشه دعـا کـنـیـد...

چـشـمـانـی داشـتـه بـاشـیـد

کـه بـهـتـریـن هـا را در آدم ها بـبـیـنـد

قـلـبـی ،کـه خـطـاکـار تـریـن هـا را بـبـخـشـد

ذهـنـی ،کـه بـدیـهـا را فـرامـوش کـنـد

و روحـی کـه هـیـچـگـاه

ایـمـانـش بـه خـدا را از دسـت نـدهـد . .

به اشتراک بگذارید : google-reader yahoo Telegram
نظرات دیوار ها


AZAD
ارسال پاسخ

آمین