متفاوت ترین شبکه اجتماعی در ایران

بلاگ كاربران


انتظارش ، انتظارم سير كرد

آنكه ميخواهد بيايد دير كرد

تا به کى در انتظارش ديده بر در دوختن؟

آمدن ، رفتن ، نديدن ، سوختن

به اشتراک بگذارید : google-reader yahoo Telegram
نظرات دیوار ها


نخستین نظر را ایجاد نمایید !