متفاوت ترین شبکه اجتماعی در ایران

بلاگ كاربران


 

آمدے جانم بہ‌ قربانت


چہ پنهاڹ آمدے،


بيخبر مانند


یــــڪ 


ناخوانده


مهماڹ آمدے،


با خۅدش مي‌بُرد


آڹ سیلاب ٺنهایي مرا


مثل یڪ ناجي


میاڹ مۅج


و توفاڹ


آمدے

به اشتراک بگذارید : google-reader yahoo Telegram
نظرات دیوار ها


aidajan
ارسال پاسخ

تومایه شعر شهریاربود