متفاوت ترین شبکه اجتماعی در ایران

بلاگ كاربران


گرگها را دوست دارم...

ﺷﯿﺮﻫﺎ ﺍﺩﻋﺎ ﻣﯿﮑﻨﻨﺪ ﺳﻠﻄﺎﻥِ ﺟﻨﮕــَـﻠَﻨﺪ !


ﻭ ﺑﺒﺮ ﻗﻮﯼ ﺗﺮﯾﻦ ﺣﯿﻮﺍﻥِ ﺩﻧﯿﺎﺳﺖ !


ﺍﻣﺎ ﺧﻨﺪﻩَ ﻡ ﻣﯿﮕﯿﺮﺩ ﻭﻗﺘﯽ ﻣﯿﺒﯿﻨﻢ ﺑﻪ ﺩﺳﺘﻮﺭِ


ﯾﮏ ﺁﺩﻡ ﺩﺭ ﺳﯿـــﺮﮎ ...


از ترس شلاق ﺑﺎﻻ ﻭ ﭘﺎﯾﯿﻦ ﻣﯿﭙَﺮﻧﺪ !


ﻭﻟــﯽ " ﮔﺮﮒ " ﺭﺍﻡ ﻧﻤﯿﺸﻮﺩ !


ﺑﺮﺍﯼِ ﮐــَــﺴﯽ ﻋﻮﺽ ﻧﻤﯿﺸﻮﺩ . . .


و ﻫﻤـــﻪ ﻣﯿﺪﺍﻧﻨﺪ ﺑﺎﺯﯼ ﮐﺮﺩﻥ ﺑﺎ " ﮔﺮﮒ " ﺣُــﮑﻤﺶ "


ﻣـــــــَـــــﺮﮒ " ﺍﺳﺖ.....


برای کسی عوض نشو خودت باش...


حتی اگر حکمش مرگ باشد...


به اشتراک بگذارید : google-reader yahoo Telegram
نظرات دیوار ها


نخستین نظر را ایجاد نمایید !