متفاوت ترین شبکه اجتماعی در ایران

بلاگ كاربران


هر دیده که عاشق است خوابش ندهید


هر دل که در آتش است آبش ندهید


دل از بر من رمید ، از بهر خدای


گر آید و در زند جوابش ندهید

به اشتراک بگذارید : google-reader yahoo Telegram
نظرات دیوار ها


parisa7821
ارسال پاسخ