متفاوت ترین شبکه اجتماعی در ایران

بلاگ كاربران


کشاورزی مشغول پاشیدن بذر بودمرد مغروری به او رسید و با تکبر گفت ...بکار بکار که هر چه بکاری ما میخوریم.


...
کشاورز نگاهی به او انداخت و گفت ...دارم یونجه میکارم!!!!

به اشتراک بگذارید : google-reader yahoo Telegram
نظرات دیوار ها


نخستین نظر را ایجاد نمایید !