متفاوت ترین شبکه اجتماعی در ایران

بلاگ كاربران


دلت

تـو میـرَوے وَ اینـْـهـآ میــمــانـَنـْב تــآ اَبـَـב


یـِـکـْـ بــُغـْـضــِ لـَـعْــنـَــتــے یـِـکـْــ آهْـ

و یـــِـکـْـ سـُـوآلـِـ بـے جـَـوآبـْــ

هـَـنــوزْ گـآهــے בِلـَـتـْـ بـَـرآیـَـمـْـ تــَـنـْـگـْـ مـیـشَــوَבْ ؟؟

به اشتراک بگذارید : google-reader yahoo Telegram
نظرات دیوار ها


siamak
ارسال پاسخ

.......................................................................................................
..................................................................................................................................
..................................................................................................................................
..................................................................................................................................
..................................................................................................................................
..............................................................................................................
..................................................................................................................................
..................................................................................................................................
..................................................................................................................................
...........................................................................................................................
............................................................................

parisa7821
ارسال پاسخ