متفاوت ترین شبکه اجتماعی در ایران

بلاگ كاربران


میدانـــم...


خـوابم نمے بــرد


به همـه چیز فکر کـرده ام


بیشتر به تــو


و می دانــم که خوابــے


و قبل از بسته شدن چشــم هآیـتـ


به همه چیــز فکــر کرده ای


جـــز مـ ن!!!

به اشتراک بگذارید : google-reader yahoo Telegram
نظرات دیوار ها


siamak
ارسال پاسخ

.......................................................................................................
..................................................................................................................................
..................................................................................................................................
..................................................................................................................................
..................................................................................................................................
..............................................................................................................
..................................................................................................................................
..................................................................................................................................
..................................................................................................................................
...........................................................................................................................
............................................................................

parisa7821
ارسال پاسخ