متفاوت ترین شبکه اجتماعی در ایران

بلاگ كاربران


فرقی نِمیکُنہ کی هَستـــی


داداش مَجازیش هَستی یا رِفیــق مـجازی


یا غِیـر مـــجازی یا حتی اگہ غریبــه ای


فَقَط حَواسِت باشہِ توی دِلداری دادنـات چیزی تو کامِنتـاش ننویسی کہ اُونی کہ

 

خاطرشو میخاد با کامنتای تو عَذاب بکشه⚡️


حاٰجّی مُواظِب زَبونت بٰاش نه واسه گفتن


واسه اینکہ هرجایی نمالیــش


گرفتی کہ چی میگَــم⁉️

به اشتراک بگذارید : google-reader yahoo Telegram
نظرات دیوار ها


kharmagas
ارسال پاسخ

خوب نمیشه که، ما خرمگس ها کلاً کارمون زر زدنه نه ببخشید ویز زدنه ... باید بریم رو اعصاب یکی .... ذاتم اینجوریه ....