متفاوت ترین شبکه اجتماعی در ایران

بلاگ كاربران


چرچیل(نخست وزیر سابق بریتانیا)روزی سوار تاکسی شده بود و به دفتر BBC

برای مصاحبه می رفت . هنگامی که به آنجا رسید به راننده گفت:


آقا لطفا نیم ساعت صبر کنید تا من برگردم .


راننده گفت:


نه آقا! من می خواهم زود به خانه برسم تا سخنرانی چرچیل را از رادیو گوش

بدهم.


چرچیل از علاقه این فرد به خودش خوشحال و ذوق زده شد و یک اسکناس ده

پوندی به او داد.


راننده با دیدن اسکناس گفت:


گور بابای چرچیل ! اگر بخواهید تا فردا هم این جا منتظر می مانم.

به اشتراک بگذارید : google-reader yahoo Telegram
نظرات دیوار ها


zeytoon1
ارسال پاسخ
Fereshte
ارسال پاسخ