متفاوت ترین شبکه اجتماعی در ایران

بلاگ كاربران


عکس و تصویر گاهــی دلــت نـه عشــق مــی خــواهــد ...نــه عــاشقـــانـه .... گاهــی دلـت فقـط یـک رفیـق شـش ...

گاهــی دلــت نـه عشــق مــی خــواهــد ...نــه عــاشقـــانـه ....گاهــی دلـت فقـط یـک رفیـق شـش دانـگ مـی خــواهـــد ...کـه بنشینـی کنـارش ....


و بــدانـی ....


نـه سکــوتـت نـاراحتـش مـی کنـد...


نـه حـرفهـای بـی سـرو تهـت ...


نـه اخمهــایـت ....


و نــه تمـام دق دلیهـایی کـه از کسـی داری ...و سـرش خــالـی مـی کنـی...


گـاهــی چقــدر خــوب اسـت ...


بـودن کنـار کسـی ....


کـه عـاشقـت نیسـت....فقـط دوستـت دارد ....


همیـن..

به اشتراک بگذارید : google-reader yahoo Telegram
نظرات دیوار ها


نخستین نظر را ایجاد نمایید !