متفاوت ترین شبکه اجتماعی در ایران

بلاگ كاربران


خارجی: شما چطور اختلاس می کنید؟ایرانی: این پروژه ی رفاهی و عمرانی رو می بینی؟خارجی: نه، من که چیزی نمی بینم!!!ایرانی: آ قربون دهنت، همین چهل میلیارد خرج برداشته !!!

به اشتراک بگذارید : google-reader yahoo Telegram
نظرات دیوار ها


AZAD
ارسال پاسخ

لایک به مسوولین پروژه ها

Fereshte
ارسال پاسخ

باحال بود متاسفانه

Fereshte
ارسال پاسخ

kharmagas :
الان من دچار بحران شدم، باید بخندم یا گریه کنم ؟؟؟؟؟

اینجوری شو

parisa7821
ارسال پاسخ
kharmagas
ارسال پاسخ

الان من دچار بحران شدم، باید بخندم یا گریه کنم ؟؟؟؟؟

kharmagas
ارسال پاسخ
Tina_jo0n
ارسال پاسخ