متفاوت ترین شبکه اجتماعی در ایران

بلاگ كاربران


 • زندگی

 • زندگی موسیقــی گنجشک هاست، زنــــدگی بــاغ تمـــاشای خداست، زنـــدگی یعنـی . . . همین پـروازها صبــــح ها لبخنــدها آوازها
 • وقتی دلت با خداست،

 • وقتی دلت با خداست بگذار هر کس میخواهد دلت را بشکند... وقتی توکلت با خداست، بگذار هر چقدر میخواهند با تو بی انصافی کنند... وقتی امیدت با خداست، بگذار هر چقدر میخواهند نا امیدت کنند... وقتی یارت خداست، بگذار هر چقدر میخواهند نارفیق شوند... همیشه با خدا بمان. چتر پروردگار، بزرگترین چتر دنیاست...…
 • مردی نزد حکیمی رفت و گفت:

 • مردی نزد حکیمی رفت و گفت:  فلانی پشت سرت چیزی گفته است. حکیم گفت: در این گفته ات سه  خیانت است: شخصی را نزد من خراب کردی، فکر مرا مشغول کردی  و خودت را نزد من خوار.یادمان نرود هیچوقت سبب  نقل کینه ها و دشمنیها نباشیم!!…
 • از استادی پرسیدﻧﺪ

 • از استادی پرسیدﻧﺪ :ﺁﯾﺎ ﻗﻠﺒﯽ ﮐﻪ ﺷﮑﺴﺘﻪ ﺑﺎﺯ ﻫﻢ ﻣﯽ ﺗﻮﺍﻧﺪ ﻋﺎﺷﻖ ﺷﻮﺩ؟ ﺍﺳﺘﺎﺩ ﮔﻔﺖ : ﺑﻠﻪ ﻣﯽ ﺗﻮﺍﻧﺪ. ﭘﺮﺳﯿﺪﻧﺪ :ﺁﯾﺎ ﺷﻤﺎ ﺗﺎﮐﻨﻮﻥ ﺍﺯ ﻟﯿﻮﺍﻥ ﺷﮑﺴﺘﻪ ﺁﺏ ﺧﻮﺭﺩﻩ ﺍﯾﺪ؟ ﺍﺳﺘﺎﺩ ﭘﺎﺳﺦ ﺩﺍﺩ :ﺁﯾﺎ ﺷﻤﺎ ﺑﺨﺎﻃﺮ ﻟﯿﻮﺍﻥ ﺷﮑﺴﺘﻪ ﺍﺯ ﺁﺏ ﺧﻮﺭﺩﻥ ﺩﺳﺖ ﮐﺸﯿﺪﻩ ﺍﯾﺪ؟…
 • بحث کردن....

 • الاغ گفت : رنگ علف قرمز است! گرگ گفت : نه سبز است! باهم رفتند پیش سلطان جنگل( شیر ) و ماجرای اختلاف را گفتند شیر گفت: گرگ را زندانی کنید.... گرگ گفت : ای سلطان، مگر علف سبز نیست شیر گفت: سبز است ولی دلیل زندانی کردن تو بحث کردنت با "الاغ" است..…
 • هر گاه عیبی در من دیدی..

 • هر گاه عیبی در من دیدی به خودم خبر بده نه کسی دیگر چون تغییر آن دست من است... کار اولت باعث پیشرفت و بهبودم میشود اما گزینه دوم غیبت است و مرا در تاریکی نگه میدارد
 • عدالت در چند جمله

 • عدالت در چند جملهاگر فقیرے دنبال دختر راه بیفتد میشود "منحرف" اگر ثروتمند این کار را بکند،میشود  "عاشق" اگر فقرا جایی جمع شوند،میشوند  "باند" اگر ثروتمندان جایی جمع شوند،میشود "جلسه" اگر فقیر دزدی کند،میشود  "سرقت" اگر ثروتمند دزدی کند،میشود  "اختلاس"دنياي عجيبي است حتی مفاهیم هم با مقدار پولے که در جیب است عوض میشود...…
 • رفت؛ نماند؛ نبود؛ ندید

 • رفت؛ نماند؛ نبود؛ ندید رفت که رفت نماند که نماند نبود که نبود ندید که ندید خودت را در آینه نگاه کن ! مرور کن هرروز را مرور کن از خود گذشتن هایت را مرور کن باورهای زیر پا له شده ات را مرور کن که چندین بار برای خندیدنش با بغض خندیدی مرور کن چندین بار راهی را رفتی که همیشه ترس و واهمه از آن داشتی مرور کن چندین خط قرمز خودت را برای او سبز کردی دیدی ؟ تو همه کار کرده ای !تو عاشق بوده ای ! سرت را بالا …