متفاوت ترین شبکه اجتماعی در ایران

بلاگ كاربران


ز " نبودنـــــت "
دلـــگیر نیستم
از اینکه روزگاری
"همه ی دنیایم بـــــــودی "
دلگـیــــــــرم

چقدر زود پیر 
و چقدر دیر عاقل شدم

این بود بهای عشق تو


حال میفهمم
 
نشانی ام را نپرسیدی
که اگر نیامدی
بهانه ای داشته باشی ...

هزار هزار عاشق هزار هزار عارف
آروم، مقرور، حیرون…
مغرور، مجنون، حیرون…
برو، برو دیگه نمیخوامت برو
برو دیگه نمیخوامت برو
برو دیگه نمیخوامت برو
برو دیگه نمیخوامت
چرا نداری خبر؟
بر ساقه ام نزن تبر
بسوز, بسوز, حیرون
بدرود, بدرود, حیرون
برو، برو دیگه نمیخوامت برو
برو دیگه نمیخوامت برو
برو دیگه نمیخوامت برو
برو دیگه نمیخوامت
خدایا… خدا…خدا….
آروم، مغرور، حیرون
مغرور، مجنون، حیرون
چرا؟
برو، برو دیگه نمیخوامت برو
برو دیگه نمیخوامت برو
برو دیگه نمیخوامت برو
برو دیگه نمیخوامت برو
برو دیگه نمیخوامت برو
برو دیگه نمیخوامت برو
برو دیگه نمیخوامت برو
برو دیگه نمیخوامت برو
برو دیگه نمیخوامت برو
برو دیگه نمیخوامت برو
برو دیگه نمیخوامت برو
برو دیگه نمیخوامت برو
برو دیگه نمیخوامت برو
برو دیگه نمیخوامت
برو…

به اشتراک بگذارید : google-reader yahoo Telegram
نظرات دیوار ها


نخستین نظر را ایجاد نمایید !