متفاوت ترین شبکه اجتماعی در ایران

بلاگ كاربران


پاسخ امام صادق (ع) به انتقاد شخصى در مورد لباس

عصر امام صادق (ع) بود، آن حضرت هماهنگ با شرائط زمان، لباس نو مى پوشيد. شخصى انتقاد كرد و گفت: خدا كار شما را سامان بخشد، شما فرمودى على (ع) لباس زبر و خشن و پيراهن چهار درهمى مى پوشيد و مانند اينها، ولى در شما لباس نو مى بينم؟

امام صادق (ع): همانا امام صادق (ع) آن لباسها را در زمانى مى پوشيد كه  بر اثر بسيارى فقراء بدنما و زشت نبود، ولى اگر همان لباس ها را در اين زمان مى پوشيد، انگشت نما، مى شد، بنابراين بهترين لباس هر زمان، لباس نوع مردم آن زمان است. اما قائم (عج) ما اهلبيت هنگامى كه ظهور كند، همان لباس على (ع) را مى پوشد و مانند روش على (ع) رفتار مى نمايد.

منبع:

اصول کافی - باب سيرة الامام فى نفسه ... حديث 4،ص411 - ج 1.

به اشتراک بگذارید : google-reader yahoo Telegram
نظرات دیوار ها


hes110
ارسال پاسخ

خواهش می کنم.

AZAD
ارسال پاسخ

تشکر