متفاوت ترین شبکه اجتماعی در ایران

بلاگ كاربران


حیات زمین در گرو ظهور امام زمان(عج)


1- شیخ صدوق در کمال‌الدین به سند خود از جانب ابوجعفر باقرعلیه‌السلام دربارة آیة شریفه: اعلموا انّ الله یحیی الارض بعد موتها (بدانید که خداوند، زمین را پس از مرگ آن زنده خواهد کرد) فرمود: یعنی خدواند زمین را به قائم آل محمد (عج) اصلاح فرماید، یعنی پس از جور و ستم اهل زمین. 

 (قد بینا لکم الایات) به راستی که ما نشانه‌ها و آیات را به قائم آل محمد برای شما بیان نمودیم. باشد که تعقل کنید (لعلکم تعقلون).

2- و از حضرت ابو ابراهیم موسی بن جعفر درباره آیة: یحیی الارض بعد موتها (خداوند، زمین را پس از مرگ آن زنده خواهد کرد) فرمود: نه به وسیله باران، بلکه خداوند عزوجل مردانی بر می ‌انگیزد پس زمین احیا می شود به خاطر برپایی و زنده شدن عدالت. و اقامة حد در آن از چهل روز باران سودمندتر است. 

3- در جواهر از سدیر روایت است که گفت: حضرت ابوجعفر باقر علیه ‌السلام فرمود: یک حد که در زمین برپا شود پاکیزه تر است از چهل شب و روز باران.

4- در کتاب الحجّه از حلبی روایت است که از حضرت ابوعبدالله صادق علیه ‌السلام دربارة فرمودة خداوند متعال: اعلمو ان الله یحیی الارض بعد موتها (بدانید که خداوند، زمین را پس از مرگ آن زنده خواهد کرد) پرسید: حضرت در پاسخ فرمود: یعنی به وسیلة عدالت پس از جور و ستم.


منابع:


مکیال المکارم ، سید محمد تقی موسوی اصفهانی.

به اشتراک بگذارید : google-reader yahoo Telegram
نظرات دیوار ها


نخستین نظر را ایجاد نمایید !