متفاوت ترین شبکه اجتماعی در ایران

دیوار کاربران


mehran43
mehran43
۱۴۰۱/۰۱/۱۸

واحداندازه گیری انسانیت:
دستهائی است که گرفتیم
دلهائی است که بدست آوردیم
گره هائی است که ازمشکلات دیگران باز کردیم
اشکهائی است که به لبخند کشاندیم

sara40
sara40
۱۳۹۹/۰۷/۲۰

به هوش بودم از اول که دل به کس نسپارم
شمایل تو بدیدم، نه عقل ماند و نه هوشم

hany121
hany121
۱۳۹۳/۰۴/۱۰

تا زدم لاف هنر خواجه به هیچم نخرید
بی هنر شو که هنرهاست در این بی هنری