متفاوت ترین شبکه اجتماعی در ایران

بلاگ كاربران


 به بزرگمردی گفته شد: با زبانی دعا کن که با آن گناه نکردی ، تا دعایت

 

 

مستجاب شود. بزرگمرد پرسید چگونه؟


به او گفته شد: به دیگران بگو برایت دعا کنند چون تو با زبان آنها گناه نکرده ای!

به اشتراک بگذارید : google-reader yahoo Telegram
نظرات دیوار ها


kharmagas
ارسال پاسخ

از اون راه درو ها بودا ... شلوغ

parisa7821
ارسال پاسخ