متفاوت ترین شبکه اجتماعی در ایران

بلاگ كاربران


گر شما جوانان این سه خصوصیت را در خودتان بوجود آورید، در هر شرایطی و در همه ی زمینه هاموفق خواهید بود.

 جوان اولا، باید احساس مسئولیت کند. یعنی واقعا خودش را مسئول بداند و بخواهد که زندگی را با پای خودش پیش

 

ببرد و حرکت کند و مثل پرکاهی د رامواج حوادث نباشد.


 

ثانیا، با ایمان حرکت کند. ایمان نقش بسیار مهمی در پیشرفت در همه ی میدان ها و نیز پیروزی بر همه ی موانع دارد.

 ثالثا، بصیرت و آگاهی داشته باشد.

به اشتراک بگذارید : google-reader yahoo Telegram
نظرات دیوار ها


negar2500
ارسال پاسخ

فعلاکه هیچ کدوم ازایناوجودنداره بین جوانان