متفاوت ترین شبکه اجتماعی در ایران

400x400

بلاگ كاربران


چهارم: بر خلاف بازیهایی همچون فوتبال و بوکس که در کنار آسیبهای جسمانی شایع، همواره همراه با آسیبهای روانی و اجتماعی همچون تنشهای روانی بیش از حد، افسردگی، گسترش پرخاشگری، جامعه ستیزی و اوباشگری (Vandalism) هستند، تیراندازی با تأکید بر آرام سازی، تمرین تکنیکهای تمرکز، تقویت دستگاه عصبی مرکزی، تقویت استقامت عضلانی و دستگاه انرژی هوازی، تمرینهای ذهنی متنوع و مؤثر و ایجاد حس رقابت سالم، به سلامت روانی افراد و جامعه کمک می کند. از این نظر نیز سرمایه گذاری برای توسعه ی ورزش تیراندازی در میان مردم، نوعی سرمایه گذاری برای تقویت سلامت همگانی محسوب می شود.

منبع: وبلاگ تیراندازی

به اشتراک بگذارید : google-reader yahoo Telegram
نظرات دیوار ها


sharloot
ارسال پاسخ