متفاوت ترین شبکه اجتماعی در ایران

400x400
400x400

بلاگ كاربران


سوم: رشته ی تیراندازی مواد مسابقاتی بسیار متنوع (55 ماده ی رسمی و چندین ماده ی غیر رسمی) دارد که از آن میان 9 ماده برای مردان و 6 ماده برای زنان در المپیک گنجانده شده اند. طبق قوانین المپیک، هر کشور می تواند در هر یک از این مواد مسابقاتی دو شرکت کننده داشته باشد. یعنی یک تیم تیراندازی خوب و کامل فرصت گرفتن 30 مدال را از یک المپیک دارد! با توجه به این که زنان می توانند با رعایت حجاب اسلامی در همه ی مواد مسابقاتی این رشته شرکت کنند، اهمیت سرمایه گذاری روی ورزش تیراندازی از لحاظ کسب مدال بیش از هر رشته ی ورزشی دیگری است.


منبع: وبلاگ تیراندازی

به اشتراک بگذارید : google-reader yahoo Telegram
نظرات دیوار ها


نخستین نظر را ایجاد نمایید !