متفاوت ترین شبکه اجتماعی در ایران

بلاگ كاربران


مورد داشتیم طرف اسم بچشو گذاشته ستایشِ ۲ !

 


مورد داشتیم دختر با قیافه بدون آرایش

رفته پلیس ۱۰+ برای گواهینامش بردنش سربازی !

 مورد داشتیم پسره با باباش رفته بیرون

پلیس پدره رو گرفته گفته خانم کی باشن ؟


 


روم به دیوار ولی مورد داشتیم

پسره به خاطر فوت اقوامش تا ۴۰روز به ابروهاش دست نزده

به اشتراک بگذارید : google-reader yahoo Telegram
نظرات دیوار ها


Amative
ارسال پاسخ

ممنون

x_Mohammad_x
ارسال پاسخ

grandfader44 :
بـــاریک الله محـــــــــــــــــمد

داره بهتر میشه

خخخ

نترس تا یه ماه انقد میخندیم که به خودمون میگم بزار یه یه ماهم گریه کنیم

والا

x_Mohammad_x
ارسال پاسخ

leder :
جقدر شما مورد داشتين

آره باور کن همین جوری برام اس ام اس مورد داشتیم میاد

نمیدونم چیکار کنم

خخخخخخخخخخخخخخخخخخخخخخخخخخخخخخخخخخ

باید جلوی دخترا رو بگیرم دیگه این موردا پیش نیاد

Asma62
ارسال پاسخ


Mersi aziz

amir_sakett
ارسال پاسخ

خخخخخخ

leder
ارسال پاسخ

جقدر شما مورد داشتين

grandfader44
ارسال پاسخ

بـــاریک الله محـــــــــــــــــمد

داره بهتر میشه

خخخ