متفاوت ترین شبکه اجتماعی در ایران

بلاگ كاربران وقتی بچه بودیم هی میگفتن بزرگ میشی یادت میره!

بزرگ میشی مرد میشی میریم برات خواستگاری!

بزرگ میشی معنی زندگیو میفهمی!

ما هم هی آرزو میكردیم زوتر بزرگ شیم!

حالا كه بزرگ شدیم خوب معنی زندگیو فهمیدیم!

زندگی یعنی هیچ كدوم از اون حرفا درست نبود

همه درسای معرفت زیر بار پستی مردم میره زیر سوال!

یعنی منت یه آشغالو به خاطر پول بیشتر كشیدن!

یعنی به هر كس و ناكسی رو انداختن

یعنی اگه بخوای آدم خوبی باشی به غلط كردن میندازنت!

اگه به یه نفر احساسات پاكتو بگی پست میزنه

ولی اگه زبون باز و چاخان باشی باهات میمونه!

زندگی یعنی بیجا كرده هر كی احساسات پاك داره!

زندگی یعنی احساساتتو زیر پات له كنی چون هیچكی الان لیاقت این احساساته پاكو نداره!

زندگی یعنی معرفت و راستی و پاكی ارزش نداره كه باهاش بشه دل كسیو به دست آورد

ولی با ماشین خوب و حساب بانكی پر میفتن دنبالت

ولی تو اونارو اینجوری نمیخواستی تو واقعا دوسشون داشتی!

ولی حیف كه این چیزا رو نمیفهمن!

یعنی لحظه لحظه به خاطر پولت باهاتن ولی تو اونا رو دوست داری!!

با اینكه میدونی چقده پستن!

یه چیزی ته قلبت هنوز زندست كه اونا ندارن و هیچوقت نخواهند داشت!

اگه این دنیای بزرگاست ای كاش بچه میموندم و صد سال سیا بزرگ نمیشدم


كه این چیزا رو ببینم و انگیزه زنده بودنمو ازم بگیره!

لعنت به این زندگی!

به اشتراک بگذارید : google-reader yahoo Telegram
نظرات دیوار ها


x_Sara_x
ارسال پاسخ

Azarian_girl :
لعنت به این زندگی

ممنون سارا جون

مرسی عزیزم لطف کردی

ملے جوלּ
ارسال پاسخ

لعنت به این زندگی

ممنون سارا جون