متفاوت ترین شبکه اجتماعی در ایران

بلاگ كاربران
شاید امروز نتوانید به آرزوهای خودتان دست پیدا کنید. اما بیان تصوراتتان هم کار آسانی نیست. ممکن است همه بفهمند که شما نا امید و مأیوس هستید حتی اگر ندانند که واقعاً

خواسته ی شما چیست. به هرحال، آنها می‌توانند تشخیص بدهند که شما از یک چیزی خیلی ناراحتید که نمی‌توانید بگویید. ناامید نشوید شاید فردا توانستید درباره ی آن با

کسی صحبت کنید.


به اشتراک بگذارید : google-reader yahoo Telegram
نظرات دیوار ها


نخستین نظر را ایجاد نمایید !