متفاوت ترین شبکه اجتماعی در ایران

بلاگ كاربران


ميگويند سفيرانگليس در دهلي ازمسيري درحال گذر بود، ميبيند يك جوان آگاه هندي لگدي به گاوي ميزند،گاوي كه در هندوستان مقدس است،

سفيرانگليس از خودرو خودپياده شده و به سوي گاو ميدود و گاو را ميبوسد و در اين لحظه گاو ادرار ميكند و سفير انگليس با ادرار گاو دست و صورتش را ميشورد و بقيه مردم حاضر كه ميبينند يك غريبه اينقدر گاو را محترم ميشمارد، سجده ميكنندد و جلوي گاو آن جوان لگدزن را مجازات ميكنند.

همراه سفيرانگليس ميپرسد چرا اين كار را كرديد؟!

سفير ميگويد لگد اين جوان آگاه،فرهنگ هندوستان را پنجاه سال ميخواست جلو بياندازد ،ولي من نگذاشتم!!!!!

جهل و خرافات عامل اصلی عقب ماندگی ملتهاست..

دشمنان یک ملت رواج دهنده جهل و خرافات در  فرهنگ آن ملت هستند...

این جهل و خرافات میتواند در جزئی ترین بخشهای دین و فرهنگ ملتی رسوخ کند.. .

مواظب باشیم خرافات را وارد دین نکنیم..!!

به اشتراک بگذارید : google-reader yahoo Telegram
نظرات دیوار ها


parisa7821
ارسال پاسخ
AZAD
ارسال پاسخ

tnx
The best

siamak
ارسال پاسخ

ملت ما که از همه دنیا خرافاتی تر هستن متاسفانه..

tamanna
ارسال پاسخ

جالب بود ممنون

helya
ارسال پاسخ

mg111 :
فک نکنم این حرفا تاثیری روی مردم خرافاتی ما داشته باشه، خرافات فقط با مطالعه ودانش از بین میره که خدارو شکر تو کشور ما خبری ازش نیست .

موافقم البته متاسفانه

mg111
ارسال پاسخ

فک نکنم این حرفا تاثیری روی مردم خرافاتی ما داشته باشه، خرافات فقط با مطالعه ودانش از بین میره که خدارو شکر تو کشور ما خبری ازش نیست .

Mohi18
ارسال پاسخ
x_Mohammad_x
ارسال پاسخ

بله افرین

مرسی