متفاوت ترین شبکه اجتماعی در ایران

400x400
400x400 اینجا جای شماست!

بلاگ كاربران


نظرات دیوار ها


yalan
ارسال پاسخ

sahar2000 :
۰
۹
*
*
۷
۵
۹
۵
۳
۰
۶
هاهاهاها
D:

دیگه هاهاها نداره دوستمون پیش از تو دو شماره داده بور
هاهاها

sahar2000
ارسال پاسخ

۰
۹
*
*
۷
۵
۹
۵
۳
۰
۶
هاهاهاها
D:

Amir_omidi
ارسال پاسخ

yalan :
اقا تحریک نکن به بابام میگما

باشه خودم میکشم

بای

دارم میمیرم از خواب

yalan
ارسال پاسخ

Amir_omidi :
بیا سیگار بکش{A5}

ولش کن بزار بمونه

اقا تحریک نکن به بابام میگما

Amir_omidi
ارسال پاسخ

yalan :
اصلا هر دوی شما بخواب نیاز دارید جز من
اخر دعوا میکنید مسولیته اینجا با منه کارو کاسبی مارو هم میریزید به هم

او لالا

yalan
ارسال پاسخ

اصلا هر دوی شما بخواب نیاز دارید جز من
اخر دعوا میکنید مسولیته اینجا با منه کارو کاسبی مارو هم میریزید به هم

Amir_omidi
ارسال پاسخ

yalan :
کدومشو میخوای حذف کنم
بچه ها اگه زحمتی نیس از شیرنی استفاده نکنین
من کنترل ندارم:-((

بیا سیگار بکش

ولش کن بزار بمونه

Amir_omidi
ارسال پاسخ

:

تو که راست میگی

yalan
ارسال پاسخ

Amir_omidi :
کدومشو حذف نمیکنی؟

کدومشو میخوای حذف کنم
بچه ها اگه زحمتی نیس از شیرنی استفاده نکنین
من کنترل ندارم

Amir_omidi
ارسال پاسخ

:

تو بیشتر نیاز به خواب داریا

Amir_omidi
ارسال پاسخ

MR_King :
شمارمو میخوای پس بنویس!
دویست و هشتادو سه شصت و سه بیست!! :)

ایول...

мя_κıпɢ
ارسال پاسخ

شمارمو میخوای پس بنویس!
دویست و هشتادو سه شصت و سه بیست!!

Amir_omidi
ارسال پاسخ

:

بخوای؟؟؟؟؟؟؟

Amir_omidi
ارسال پاسخ

yalan :
اینو ولی حذف نمیکنم من مسول یکیشم
هر چی بشه خودت مقصری من گفته باشم

کدومشو حذف نمیکنی؟

yalan
ارسال پاسخ

Amir_omidi :
{12}

به منم بدییییییییییین

yalan
ارسال پاسخ

:

اینو ولی حذف نمیکنم من مسول یکیشم
هر چی بشه خودت مقصری من گفته باشم

Amir_omidi
ارسال پاسخ
Amir_omidi
ارسال پاسخ

0
9
1
1
111
11:5
12

yalan
ارسال پاسخ

Amir_omidi :
ترکی نگو

مثل من باش

ولی اگر من رفتم حذفش کن شمارمو

ترکی نوشتم بهبه به دوستای من
نیم ساعته بلاگ زدم یه نظر نمیدن
نه حتما بعد از رفتن تو حذفش میکنم
مرسی دوست من

Amir_omidi
ارسال پاسخ

ترکی نگو

مثل من باش

ولی اگر من رفتم حذفش کن شمارمو

Amir_omidi
ارسال پاسخ

**همخونه**9038589

yalan
ارسال پاسخ

باخ منیم یولداش لاریما
هشدات هشدات