متفاوت ترین شبکه اجتماعی در ایران

بلاگ كاربران


بنام خدا

54 کشور اسلامی بادارابودن بیش ازیک میلیارد جمعیت که پیرو اهل سنت  ومذاهب چهارگانه اندوتنها کشوری که از مذاهب چهارگانه اهل سنت جداست عربستان سعودی است وپیرو مذهب وهابی است.شگفت انگیز است که دولتهای این کشورها دربرابر تجاوزات دولت عربستان وپشتیبانی آن از گروههای تروریستی سکوت نموده اند وحتی برخی ازآنها حمایت خودرا تاحد ارسا ل سلاح ونظامی برای آنان اعلام داشته اند که البته این امر مبین وابستگی آن دولتها به دلارهای نفتی عربستان است .اما ازاین امر شگفت انگیزتر سکوت مردمان این کشورها در برابر اقدامات نادرست دولت وهابی است . وجای بسیار تاسف است که دولتهای اسلامی ومردمان آنها عملا خودرا درمسیر اهداف صهیونیستها وسرمایه داران غرب قرار داده اند که قصدشان نابودی اسلام عزیز است . البته این نتیجه نامیمون محصول سالها تلاش دشمنان اسلام در ازمیان بردن رهبری سیاسی جهان اسلام بوده که هم اکنون میوه تلخ آنرا می چشیم.وتا زمانیکه مسلمانان اهل سنت سکوت یا حمایت خودرا ازاقدامات دولت وهابی قطع نکنند هرگز موفقیت اسلام را در کشورهای خود نخواهند دید.تنها راه بخود آمدن وپیگیری یک رهبری سیاسی درجهان اسلام است که میتواند منجی آینده دنیای اسلام باشد. آیا زمان ایجاد یک رهبری سیاسی واحددردنیای اسلام فرانرسیده است؟

به اشتراک بگذارید : google-reader yahoo Telegram
نظرات دیوار ها


نخستین نظر را ایجاد نمایید !