متفاوت ترین شبکه اجتماعی در ایران

بلاگ كاربران


بنام خدا

این سخن از رئیس جمهور کشورمان است کسیکه علاوه برآگاهی از دانش دینی وحوزوی دکترای حقوق نیز دارند . منظور ایشان از این سخن چیست؟ فرض بگیریم الان دررژیم گذشته هستیم اگر کسی ازاسلام سخن می گفت توجه مردم به چه کسانی بود سلطنت؟ دولت وقت؟ یا مراجع دینی؟ قطعا مورد سوم مورد نظر بود یعنی اجرای رساله عملیه مراجع دینی اجرای مقررات اسلامی تلقی میشد وبهمین خاطر برخی براساس فتوای مرجع خود سود بانکی را نمیپذیرفتند. اما اینک جمهوری اسلامی برپا شده است قانون اساسی مبتنی براسلام تصویب شده است همه قوانین کشور ازنظر شورای نگهبان گذشته است سیاستهای کلی نظام توسط رهبری اعلام میشود .حال پرسش اینستکه مقررات اسلامی کدامست؟ رسالات عملیه؟ یا قوانین کشور؟ اگر قرار بود که رسالات عملیه ویا نظرات برخی حوزویان در کشور جاری باشد دیگر نیازی به قوانین نبود وتازه اختلافات فتاوا درکشور چگونه حل وفصل میگردید؟ بنابراین در این نظام ونظام حکومت امام مهدی  ع منظور از اسلام همان مقررات کشور است نه رسالات عملیه و نظرات روحانیون وآقای رئیس جمهور که اعلام داشته اند پلیس موظف به اجرای اسلام نیست منظورشان اسلام پیش از انقلاب است .الان همه مقررات اسلامی است وپلیس موظف به اجرای قوانین ومقررات است نه احکام رسالات عملیه . قانون جمهوری اسلامی ایران یعنی قانون اسلام ولذا باید بیاموزیم تا مجری قوانین کشور باشیم همانگونه که رهبری فصل الخطاب را قانون اعلام فرمودند .دیگر دوران اجرای اسلام براساس فتاوی ویا برداشتهای فردی هر شخصی وگروهی گذشته است .هرکس طالب اسلام عزیز است موظف به اجرای قوانین کشور است واگر نسبت به قانونی نقددارد انتقاد ازآن هم در چارچوب قوانین کشور مجاز است .هرکس مدعی اسلام عزیز است تنها با اجرای قوانین کشور میتواند ادعای تدین خودرا ثابت کند . اگر به قوانین کشور عمل گردد دیگر اهانتها تخریبها درگیری های فرقه ای وقومی وسیاسی ازمیان میرود.

روحانی: پلیس موظف به اجرای اسلام نیست / به چند فرع اسلام چسبیده‌ایم و فکر می‌کنیم همه منکر و معروف آنهاست / امنیت جامعه با امنیتی کردن جامعه فرق دارد

به اشتراک بگذارید : google-reader yahoo Telegram
نظرات دیوار ها


behabadi
ارسال پاسخ

باسلام بله کارهای مهم هست اما درهرحال پلیس تنها باجرای قوانین نظر دارد عقاید شخصی اش مال خودش بکارش برسد موفق باشید

AZIZIAN
ارسال پاسخ

واقعا حرف درستی زده
اینهمه دزدی ، چه دردستگاههای دولتی وچه در جاهای دیگر
اینهمه فقر، که خود باعث فحشا می شود
اینهمه مواد مخدر در بین جامعه

جالبه: اونوقت نیروی انتظامی باید حجاب مردم باید کار داشته باشه؟؟؟ پس کارهای ذکر شده رو کی انجام بده؟