متفاوت ترین شبکه اجتماعی در ایران

بلاگ كاربران


بنام خدا

رویداد شیراز درحمله گروهی به نماینده مردم درمجلس منجر به تشکیل پرونده ای جزائی درمرجع قضائی شد وازآن زمان تا کنون مردم منتظر نتیجه اقدامات قوه قضائیه اند .هنوز پرونده سیر اداری را طی میکند که در استان دیگری پیشاپیش مشابه همان گروه یادشده به مسافر دیگری که راهی آن دیار است هشدار به دستگاههای منطقه داده اند تا مانع سخنرانی شوند. ظاهرا برای ممانعت ازبرگزاری سخنرانیها درمناطق گوناگون شیوه جدیدی ابداع گردیده وآن هشدار دادن ازطریق رسانه هاست .البته این دروظیفه وزارت کشور است که طبق قانون عمل کند اما از نقش روحانیت در سفارش مردم به قانونمداری که بگذریم همه چشمها منتظر نتیجه رویداد شیرازند چون همه مردم بر این باورند که قوه قضائیه حافظ حقوق مردم است وهم آن دسته ازگروهها که جریان راسبک سنگین کنند واز کرده خود پشیمان ویا جری ترشوند.

اگر قصد سفر داشتم با تهدید آن را به هم نمی زدم/ مردم جریانات افراطی کم عدد را سر جای خود می نشانند / ضعف برخورد وزارت کشور در حادثه شیراز جریانات دیگر را جری کرده است

به اشتراک بگذارید : google-reader yahoo Telegram
نظرات دیوار ها


نخستین نظر را ایجاد نمایید !