متفاوت ترین شبکه اجتماعی در ایران

400x400
400x400 اینجا جای شماست!

بلاگ كاربران


پسرها :

 

1- با ماشین میرن به بانک، پارک میکنن، میرن دم دستگاه عابر بانک. 

2- کارت رو داخل دستگاه میذارن. 

3- کد رمز رو میزنن، مبلغ درخواستی رو وارد میکنن. 

4- پول و کارت رو میگیرن و میرن. 

 

 

دخترها : 

1- با ماشین میرن دم بانک. 

2- به خودشون عطر میزنن. 

3- احتمالاً موهاشون رو هم چک میکنن. 

4- در پارک کردن ماشین مشکل پیدا میکنن. 

5- در پارک کردن ماشین خیلی مشکل پیدا میکنن. 

6- بلاخره ماشین رو پارک میکنن. 

7- توی کیفشون دنبال کارتشون میگردن. 

8- کارت رو داخل دستگاه میذارن، کارت توسط ماشین پذیرفته نمیشه. 

9- کارت تلفن رو میندازن توی کیفشون. 

10- دنبال کارت عابربانکشون میگردن. 

11- کارت رو وارد دستگاه میکنن. 

12- توی کیفشون دنبال تیکه کاغذی که کد رمز رو روش یاداشت کردن میگردن. 

13- کد رمز رو وارد میکنن. 

14- ۲دقیقه قسمت راهنمای دستگاه رو میخونن. 

15- کنسل میکنن. 

16- دوباره کد رمز رو میزنن. 

17- کنسل میکنن. 

18- مبلغ درخواستی رو میزنن. 

19- دستگاه ارور (خطا) میده. 

20- مبلغ بیشتری رو درخواست میکنن. 

21- دستگاه ارور (خطا) میده. 

22- بیشترین مبلغ ممکن در خواست میکنن. 

23- پول رو میگیرن. 

24- برمیگردن به ماشین. 

25- آرایششون رو توی آینه عقب چک میکنن. 

26- توی کیفشون دنبال سویچ ماشین میگردن. 

27- استارت میزنن. 

28- پنجاه متر میرن جلو. 

29- ماشین رو نگه میدارن. 

30- دوباره برمیگردن جلوی بانک. 

31- از ماشین پیاده میشن. 

32- کارتشون رو از دستگاه عابر بانک بر میدارن. (حواس نمی‌ذاره برای آدم) 

33- سوار ماشین میشن. 

34- کارت رو پرت میکنن روی صندلی کنار راننده. 

35- احتمالاً یه نگاهی هم به موهاشون میندازن. 

36- میندازن توی خیابون اشتباه. 

37- برمیگردن. 

38- میندازن توی خیابون درست. 

39- پنج کیلومتر میرن جلو. 

40- ترمز دستی رو آزاد میکنن. (میگم چرا اینقدر یواش میره)

به اشتراک بگذارید : google-reader yahoo Telegram
نظرات دیوار ها


mona_rt
ارسال پاسخ

ههه

tanhashegh
ارسال پاسخ

لایک لایک لایک لایک لایک لایک لایک

eli20
ارسال پاسخ

اصنم اینطور نیس

eli20
ارسال پاسخ

اصنم اینطور نیس