متفاوت ترین شبکه اجتماعی در ایران

بلاگ كاربران


سه چیز را با احتیاط بردار:


قدم،قلم، قسم!

سه چیز را پاک نگه دار:

جسم،لباس،خیال

از سه چیزکار بگیر:

عقل،همت، صبر!

از سه چیز خود را دورنگهدار:

افسوس، فریاد، نفرین!

سه چیز را آلوده نکن:

قلب، زبان، چشم!

اما سه چیز را هیچ گاه فراموش نکن:

خدا، مرگ و دوست.

به اشتراک بگذارید : google-reader yahoo Telegram
نظرات دیوار ها


zahra1998
ارسال پاسخ

سه چیزهای ارزشمندی بودن هرکس اگر تلاش کنه تا حدی به اینجور جمله ها عمل کنه زندگیه همه یه پله پیشرفت میکنه!

M2AMIR3
ارسال پاسخ

آفرین زیبا بود...