متفاوت ترین شبکه اجتماعی در ایران

400x400
400x400 اینجا جای شماست!

بلاگ كاربران
درد یک پنجره را پنجره ها می فهمندمعنی کور شدن را گره ها می فهمندسخت بالا بروی ، ساده بیایی پایینقصه تلخ مرا سُرسُره ها می فهمندیک نگاهت به من آموخت که در حرف زدنچشم ها بیشتر از حنجره ها می فهمندآنچه از رفتنت آمد به سرم را فردامردم از خواندن این تذکره ها می فهمندنه نفهمید کسی منزلت شمس مراقرن ها بعد در آن کنگره ها می فهمند                         کاظم بهمن

به اشتراک بگذارید : google-reader yahoo Telegram
نظرات دیوار ها


abd
ارسال پاسخ

عالی بود مهربان

melodi2014
ارسال پاسخ

سخت بالا بروی ، ساده بیایی پایین

قصه تلخ مرا سُرسُره ها می فهمند


arash48
ارسال پاسخ

آره خبلی از دردها و افکار رو خیلیها نمی تونن درک کنن .

amir_sakett
ارسال پاسخ

ممنون

parni
ارسال پاسخ

mersi


mona_rt
ارسال پاسخ
ملے جوלּ
ارسال پاسخ