متفاوت ترین شبکه اجتماعی در ایران

400x400

دیوار کاربران


30sadaf
30sadaf
۱۳۹۸/۰۷/۲۹

زندگی
شوق گلی رنگین است
روی سرشاخه ی امید

زندگی
بارش عشق است
بر اندیشه ی ما

زندگی
خاطره ی دوستی امروز است
مانده در تاقچه ی فرداها

درود دوستان نیک اندیش

تندرست و نیکنام بمانید

ERFAN92
ERFAN92
۱۳۹۸/۰۷/۲۰


ERFAN92
ERFAN92
۱۳۹۸/۰۷/۰۹

در حیرتم از خلقت آب،
اگر با درخت همنشین شود، آنرا شکوفا میکند.

اگر با آتش تماس بگیرد، آنرا خاموش میکند.

اگر با ناپاکی ها برخورد کند، آنرا تمیز میکند.

اگر با آرد هم آغوش شود، آنرا آماده طبخ میکند.

اگر با خورشید متفق شود
رنگین کمان ایجاد میشود.

ولی اگر تنها بماند، رفته رفته گنداب میگردد.

دل ما نیز بسان آب است، وقتی با دیگران است زنده و تاثیر پذیر است، و در تنهایی مرده و گرفته است...

باهم بودن هایمان را قدر بدانیم...

aryan_
aryan_
۱۳۹۸/۰۷/۰۳


mahtab3408
mahtab3408
۱۳۹۸/۰۶/۲۱

ای بهترین
برایت آرزو میکنم
همچون کودکان شاد و
خنده هایت از ته دل باشد
برایت آرزو می کنم
یک بغل آرزو های خوب
" آرزو "
نشانه ی امید به حیات
ودل پر شوق است
برایت آرزو میکنم
بال پرواز را
تا از سختی ها گذر کنی
در انتها
آرزویم برای تو
تحقق آرزوهای سبزت
آرزوهایت را دوست دارم
آرزو کن ...

خزان
خزان
۱۳۹۸/۰۶/۱۹


00arminkarimi
00arminkarimi
۱۳۹۸/۰۶/۱۳

سلاملکممممم
+5

https://xakameh.com/wp-content/uploads/2017/05/photo_%DB%B2%DB%B0%DB%B1%DB%B6-%DB%B0%DB%B5-%DB%B1%DB%B1_%DB%B2%DB%B1-%DB%B3%DB%B0-%DB%B1%DB%B2-768x512.jpg

FeReShTeh
FeReShTeh
۱۳۹۸/۰۶/۰۴


elaheh_62
elaheh_62
۱۳۹۸/۰۵/۲۹

خورشید شکفته در غدیر است علی
باران بهار در کویر است علی
بر مسند عاشقی شهی بی همتاست
بر ملک محمدی، امیر است علی

http://up.hamkhone.ir/6/9e4303b4217b4f4fc3e3e4e9b1dc7d64.jpeg

خزان
خزان
۱۳۹۸/۰۵/۲۵

هفت تابلوی موفقيت در اتاقتان
__________________________________
تابلوی سقف: اهداف بلند داشته باش.

تابلوی ساعت: هر دقيقه با ارزش است.

تابلوی آيينه: قبل از هر كاري بازتاب آن را بينديش.

تابلوی پنجره: به دنيا بنگر.

تابلوی دریچه کولر: خونسرد باش.

تابلوی تقويم: به روز باش.

تابلوی در: در راه هدفهايت، سختيها را هل بده و كنار بزن
_____________________________________________