متفاوت ترین شبکه اجتماعی در ایران

بلاگ كاربران


ﯾﺎﺩﻣﺎﻥ ﺑﺎﺷﺪ :

ﻭﻗﺘﯽ ﮐﺴﯽ ﺭﺍ ﺑﻪ ﺧﻮﺩﻣﺎﻥ ﻭﺍﺑﺴﺘﻪ ﮐﺮﺩﯾﻢ ! 

ﺩﺭ ﺑﺮﺍﺑﺮﺵ ﻣﺴﺌﻮﻟﯿﻢ ...

ﺩﺭ ﺑﺮﺍﺑﺮ ﺍﺷﮑﻬﺎﯾﺶ ؛

ﺷﮑﺴﺘﻦ ﻏﺮﻭﺭﺵ ،

ﻟﺤﻈه ﻫﺎﯼ ﺷﮑﺴﺘﻨﺶ ﺩﺭ ﺗﻨﻬﺎﯾﯽ ﻭ ﻟﺤﻈﻪ ﻫﺎﯼ ﺑﯽ ﻗﺮﺍﺭﯾﺶ .... 

ﻭﺍﮔﺮ ﯾﺎﺩﻣﺎﻥ ﺑﺮﻭﺩ ! 

ﺩﺭ ﺟﺎﯾﯽ ﺩﯾﮕﺮ ﺳﺮﻧﻮﺷﺖ ﯾﺎﺩﻣﺎﻥ ﺧﻮﺍﻫﺪ ﺁﻭﺭﺩ....

به اشتراک بگذارید : google-reader yahoo Telegram
نظرات دیوار ها


daruosh99
ارسال پاسخ

خب چی بشه خو

H1367
ارسال پاسخ

مرسی

tandis1
ارسال پاسخ

like

hafezeh
ارسال پاسخ

همون قانون انعكاس
عالي بود

sailent61
ارسال پاسخ

like
مرسی

(:
ارسال پاسخ

دنیا دار مکافات است

عالی مرسی ساحل جان

000MorTezA000
ارسال پاسخ

گل گفتی آی گل گفتی . . .


sajadss1
ارسال پاسخ

بهههله