متفاوت ترین شبکه اجتماعی در ایران

400x400

بلاگ كاربران


ﺍﺣﺘﺮﺍﻡ ﮐﻪ ﻣﯿﺰﺍﺭﯼ ﻓﮑﺮ ﻣﯿﮑﻨﻦ ﺣﻖ ﺑﺎ ﺍﻭﻧﻬﺎﺳﺖ

ﯾﮏ ﺑﺎﺭ ﻫﻢ ﺍﯾﻦ ﺍﺣﺘﻤﺎﻟﻮ ﻧﻤﯿﺪﻥ ﮐﻪ ﺷﺎﯾﺪ

ﺍﺣﺘﺮﺍﻡ ﻣﺎ ﺑﻪ ﺍﻭﻧﻬﺎ ﺍﺯ ﺳﺮ ﻋﻼﻗﻪ ﯾﺎ ﻣﺤﺒﺖ

ﺑﺎﺷﻪ !...

ﺍﯾﻨﺠﻮﺭﯼ ﺷﺪﻩ ﺩﯾﮕﻪ

ﻭﻗﺘﯽ ﺑﻪ ﯾﻪ ﺁﺩﻡ ﺯﯾﺎﺩﯼ ﻟﻄﻒ ﻣﯽ ﮐﻨﯽ

ﺑﻌﺪ ﺍﺯ ﻣﺪﺗﯽ ﻫﻢ ﺧﻮﺩﺷﻮ ﮔﻢ ﻣﯿﮑﻨﻪ

ﻫﻢ ﺗــــﻮﺭﻭ !...

" ﭘﺮﻭﯾﺰ ﭘﺮﺳﺘﻮﯾﯽ "

به اشتراک بگذارید : google-reader yahoo Telegram
نظرات دیوار ها


نخستین نظر را ایجاد نمایید !