متفاوت ترین شبکه اجتماعی در ایران

بلاگ كاربران


ﺍﺣﺘﺮﺍﻡ ﮐﻪ ﻣﯿﺰﺍﺭﯼ ﻓﮑﺮ ﻣﯿﮑﻨﻦ ﺣﻖ ﺑﺎ ﺍﻭﻧﻬﺎﺳﺖ

ﯾﮏ ﺑﺎﺭ ﻫﻢ ﺍﯾﻦ ﺍﺣﺘﻤﺎﻟﻮ ﻧﻤﯿﺪﻥ ﮐﻪ ﺷﺎﯾﺪ

ﺍﺣﺘﺮﺍﻡ ﻣﺎ ﺑﻪ ﺍﻭﻧﻬﺎ ﺍﺯ ﺳﺮ ﻋﻼﻗﻪ ﯾﺎ ﻣﺤﺒﺖ

ﺑﺎﺷﻪ !...

ﺍﯾﻨﺠﻮﺭﯼ ﺷﺪﻩ ﺩﯾﮕﻪ

ﻭﻗﺘﯽ ﺑﻪ ﯾﻪ ﺁﺩﻡ ﺯﯾﺎﺩﯼ ﻟﻄﻒ ﻣﯽ ﮐﻨﯽ

ﺑﻌﺪ ﺍﺯ ﻣﺪﺗﯽ ﻫﻢ ﺧﻮﺩﺷﻮ ﮔﻢ ﻣﯿﮑﻨﻪ

ﻫﻢ ﺗــــﻮﺭﻭ !...

" ﭘﺮﻭﯾﺰ ﭘﺮﺳﺘﻮﯾﯽ "

به اشتراک بگذارید : google-reader yahoo Telegram
نظرات دیوار ها


نخستین نظر را ایجاد نمایید !