متفاوت ترین شبکه اجتماعی در ایران

بلاگ كاربران


 • BakhShesh

 • sHabe qadre... VaGhte baKhshidaN o saF kardaNe delhaSt.... aGar neGahi , seDaii , ZabaNi , aZ man baR deLaT taraKi andaKHte be BozorGie in maH maRa bebaKhsH...s HaiaD forSaTi baraYe jobRan nabaShad...
 • امـروز

 • واااا امروز رفتم بانک به تحویلدار گفتم میخوام یه حساب "مشترک" باز کنم.میپرسه با کی؟گفتم: با یکی که خیلی پول داره گفت خودتو مسخره کن!اعصابا هم ضعیف شده، ملت کارشونم درست انجام نمیدن:(
 • کـــــــــــــرم

 •   ﺩﻭﺳﺘﺎﻥ ﻣﺘﺎﺳﻔﺎﻧﻪ ﺍﻻﻥ ﺑﺎﺧﺒﺮ ﺷﺪﻡ ﮐﻪ ................ﺍﻓﺘﺎﺩﯼ ﺗﻮ ﺗﻠﻪ (((((:.... . ............... . ..................ﮐﺎﺵ ﮐﻨﺠﮑﺎﻭ ﻧﺸﺪﻩ ﺑﻮﺩﯼ................ ........................................ﻋﻤﻪ ﻫﻢ ﻧﺪﺍﺭﻡ (((((:....................ﺑﻪ ﺭﻭﺡ ﻋﻤﻢ ﺍﻋﺘﻘﺎﺩ ﻧﺪﺍﺭﻡ ﺭﺍﺣﺖ ﺑﺎﺵ.................................................................................................................ﻣﯿﺪﻭﻧﻢ ﺍﻻﻥ ﭘﺸﯿﻤ…
 • ﺳﻪ ﭼﯿﺰ

 •   ﺳﻪ ﭼﯿﺰﻫﺴﺖ ﮐﻪ ﺍﮔﻪ ﺭﻋﺎﯾﺖ ﮐﻨﯿﺪ ﺗﻮ ﺯﻧﺪﮔﯽ ﺁﺩﻡ ﻣﻮﻓﻘﯽ ﻣﯽ‌ﺷﯿﺪ... . . . . . . . . . . . . . . ﺧﺐ ﭼﺮﺍ ﺍﻓﺘﺎﺩﯾﺪ ﺩﻧﺒﺎﻝ ﻣﻦ؟ﺑﺮﯾﺪ ﺗﺤﻘﯿﻖ ﮐﻨﯿﺪ ﺑﺒﯿﻨﯿﺪ ﭼﯿﻪ.ﻣﻦ ﺍﮔﻪ ﻣﯿﺪﻭﻧﺴﺘﻢ ﮐﻪ ﺍﻻﻥ ﺍﯾﻨﺠﺎ ﻧﺒﻮﺩﻡ.    …
 • مشکی پوش

 • مشکی پوش می شوند ورق های دفترمبس که خط خطی می شوند شعرهایمو واژه ها می شکنندکنار نام توو شعر من سر پا نمی شودتکه هایی نامفهوم روی سپیدی کاغذ می مانندو این است صدای عشقکه رو سیاه می شود...
 • چِـہ قـَבر بـَבه

 • چِـہ قـَבر بـَבه كِـہ تـُو مـْے تـونے خوבتـُـ  בاغـُوטּ كنـْے ، بَـدبختْـ كنـے،امـّا نِمي تونـے خُـودتــ ُ بَغـل كنـْے . . . آرومــ كُنـے . . . از تَنهـايـے בربيـاْرے  ??ُ?ايــااينـَمـ شُـב زنـــבگـْے. . . ؟   :(
 • تـــو

 • تو تمام تنهایی‌هایم را از من گرفته‌ای خیابان‌ها بی حضور تو راه‌های آشکار جهنم‌اند
 • sahell

 • مـــےگفتـ : پـاےِ رفتـَטּ نـَבـارمـ … رـاستـ مـــےگفتـ !!! بـا سَـر رفــتـ …
 • sahel

 • در تنهایی هایم نیز به یاد توامزیرا تو تمام تنهایی هایم هستی
 • sahell

 • کاش می دونستی چقــدر دلم بهانه ی تو را مـــی گیره هر روز!کاش مــــی دونستــی ...چقــــدر دلمـ هـــوای با تو بودن کــــردهکاش مـــی دونستی چقـــدر دلم از این روزهــــای ســردبـــی تو بــودن گـــرفتــــه...