متفاوت ترین شبکه اجتماعی در ایران

بلاگ كاربران


                             اٖیـٖنْ 

                       دُنْــیٰا جٰایـٖیٰست

                   کِهْ وَقْتـیٖ زٰانُـوهٰایـَتْ

                رٰا اَزْ شـِـدَتِ تَنْهـٰایٖیٖ بـَـغَلْ

            گِرِفْتِــهْ‌ایٖ بِــه جٰــایِ هَـمْــدَرْدیٖ

        بَرٰایَـــتْ پــُولْ خُـــرْدْ مْــی اَنــدٰازَنــدْ.                                    

به اشتراک بگذارید : google-reader yahoo Telegram
نظرات دیوار ها


x_Sara_x
ارسال پاسخ
UnKnOWnbOy
ارسال پاسخ

fghat22 :
نخیر هوای همه رو بقول اون اهنگه چشمامو بستم از کنارش رد شدم چشماشو بسته تا نبینه بد شدم هرکاری میکنم ازم نمیگذره حسی ک بین ماست از عشق بیشتره منظورش خدا .. تو اگ دقت کنی میبینی خیلی چیزا لطفه خداس

همه چیزا لطف خداس
ب بنده های خوبش

fghat22
ارسال پاسخ

UnKnOWnbOy :
هوامونو نه
هواتونو
افتاد
کپک

نخیر هوای همه رو بقول اون اهنگه چشمامو بستم از کنارش رد شدم چشماشو بسته تا نبینه بد شدم هرکاری میکنم ازم نمیگذره حسی ک بین ماست از عشق بیشتره منظورش خدا .. تو اگ دقت کنی میبینی خیلی چیزا لطفه خداس

UnKnOWnbOy
ارسال پاسخ

sarakhanum :
:)


UnKnOWnbOy
ارسال پاسخ

fghat22 :
نفله کپکو معلومه ک خدا دوست داره اونم ی عالمه اصن اگه دوست نداشت ی ابجی خوبی مثه من بت نمیداد خخ:D تازه محمدطاها هم هست تازشم کلی چیزای دیگ تنها کسی ک همیشه با ادمه خداس حتا با اینکه ما بهش پشت میکنیم بازم هوامونو داره :D

هوامونو نه
هواتونو
افتاد
کپک

sarakhanum
ارسال پاسخ
fghat22
ارسال پاسخ

نفله کپکو معلومه ک خدا دوست داره اونم ی عالمه اصن اگه دوست نداشت ی ابجی خوبی مثه من بت نمیداد خخ تازه محمدطاها هم هست تازشم کلی چیزای دیگ تنها کسی ک همیشه با ادمه خداس حتا با اینکه ما بهش پشت میکنیم بازم هوامونو داره

UnKnOWnbOy
ارسال پاسخ

behzad12 :
خب پس صبر کن یه بلاگ بزنم .. شاید نظرت عوض بشه ..

شما بزن
من الان باید برم
بعد اط ظهر ک اومد میخونم
شرمنده

ممنون

behzad12
ارسال پاسخ

UnKnOWnbOy :
اره
دارم

خب پس صبر کن یه بلاگ بزنم .. شاید نظرت عوض بشه ..

UnKnOWnbOy
ارسال پاسخ

behzad12 :
خدارو قبول داری؟

اره
دارم

behzad12
ارسال پاسخ

UnKnOWnbOy :
چی هس؟؟؟
نمیدونم ناراحت میشم یا نه

خدارو قبول داری؟

UnKnOWnbOy
ارسال پاسخ

behzad12 :
یه سوال دارم البته اگه ناراحت نمیشی بپرسم ...

چی هس؟؟؟
نمیدونم ناراحت میشم یا نه

behzad12
ارسال پاسخ

UnKnOWnbOy :
:)

اونایی ک طرز فکر تو رو دارن ادمای خوبین
چون خدا باهاشونه و فک میکنن با همه هست

یه سوال دارم البته اگه ناراحت نمیشی بپرسم ...

UnKnOWnbOy
ارسال پاسخ

behzad12 :
نه اشتباه میکنی .. خدا واسه همه هست ..اونایی ک طرز فکر تو رو دارن ادمای خوبین
چون خدا باهاشونه و فک میکنن با همه هست

behzad12
ارسال پاسخ

UnKnOWnbOy :
ن ندارم
خدا واسه ادم خوباس ...

نه اشتباه میکنی .. خدا واسه همه هست ..

UnKnOWnbOy
ارسال پاسخ

behzad12 :
ناراحت نباش .. خدارو داری که ..

ن ندارم
خدا واسه ادم خوباس ...

behzad12
ارسال پاسخ

UnKnOWnbOy :
:asanesh

ناراحت نباش .. خدارو داری که ..

UnKnOWnbOy
ارسال پاسخ

behzad12 :
:هوف


UnKnOWnbOy
ارسال پاسخ

Ali1374 :
:|Ali1374
ارسال پاسخ
behzad12
ارسال پاسخ