متفاوت ترین شبکه اجتماعی در ایران

بلاگ كاربرانتابوتم فردا از کوچه ات میگذرد ، چشم مپوشان ، این مرده همان است که بیمار تو بود !

داشتم از غصه ها برایش میگفتم ، فکر کرد قصه است ... خوابش برد ...  !

روی بالشی که از مرگ پرنده ها پر است... نمی توان خواب پرواز دید !

سـاده نیســت گذشتن از کســی کــه ؛ گذشتــه هایت را سـاختــه است ...!

موهای سرش سفید شده بود کودکی که یواشکی دفتر خاطراتم را می خواند ... !

به اشتراک بگذارید : google-reader yahoo Telegram
نظرات دیوار ها


UnKnOWnbOy
ارسال پاسخ

paradise166 :
{50}

{38}


paradise166
ارسال پاسخ