متفاوت ترین شبکه اجتماعی در ایران

بلاگ كاربران
می گوید: کلمات گاهی بار معنایی خود را از دست می دهند …

                         این روزها “دوستت دارم” ها دیگر قلب کسی را به تپش وا نمیدارد !

                                و گونه کسی را سرخ نمیکند !

                           می گویم: مشکل از دوست داشتن نیست مشکل از تکـرار است !

به اشتراک بگذارید : google-reader yahoo Telegram
نظرات دیوار ها


paradise166
ارسال پاسخ

UnKnOWnbOy :
نمیدونن و به زبون میارن
این دقیقا همون تکراری شدنه


UnKnOWnbOy
ارسال پاسخ

paradise166 :
شاید دوست داشتن نیست و فقط عادت و وابستگیه

متأسفانه خیلیا تفاوت این دو را نمیدانند
ممنونم

{38}

نمیدونن و به زبون میارن
این دقیقا همون تکراری شدنه

paradise166
ارسال پاسخ

شاید دوست داشتن نیست و فقط عادت و وابستگیه

متأسفانه خیلیا تفاوت این دو را نمیدانند
ممنونم