متفاوت ترین شبکه اجتماعی در ایران

400x400
400x400 اینجا جای شماست!

بلاگ كاربران


 

گاهی وقتا یهو تصمیم میگیر عوض بشی


پست های خنده دار میزاری


نشون میدی که به ایند امیدوری


سیگار رو میذاری کنار


اهنگ شاد پلی میکنی


میری ارایشگاه


به روز لباس میپوشی


تیپ میزنی و با دوستات میری بیرون


یه مدت ادامه میدی


ولی


خیلی زود کم میاری

 

دوباره اهنگ های همیشگی ...


از خونه بیرون نمیری


زود عصبانی میشی


هر کس میاد سمتت پسش میزنی


از جاهای شلوغ فرار میکنی


تعداد پاکتای سیگارت بیشتر میشه


با خودت لج میکنی


به اندازه تموم اون مدتی که خودت رو نگه داشتی و تظاهر کردی

 


به اشتراک بگذارید : google-reader yahoo Telegram
نظرات دیوار ها


saghar9017
ارسال پاسخ

هههههییییییییییییییییییییییییی
گرررررررررریه

bita75
ارسال پاسخ


راس میگی
واقعا همینطوره

PanGoOL
ارسال پاسخ

آخرین نظر : مراقب خودت باش

ASgirl
ارسال پاسخ

مــــــن اینگــــــونه ام
دلتــــــنگی هــــــایم
یــــــا از چــــــشمانم می آینــــــد
یــــــا گاهــــــی بــــــر کاغــــــذ
شــــــاید هم گــــــاهی در دلــــــم
بمانــــــند
و نتــــــوانم وصــــــف کــــــنم آن هــــــارا
از دلتنــــــگی لبــــــریــــــزم
آری ایــــــن آدم ضعیــــــف
مـــــــنم کــــــه دلتنــــــگ
تــــــــــــو اَم!
تظاهــــــر بـہ شــآدے مے کــُنم
حــَرف میــزنم
مـثل ِ هـَمـہ
امـ ـ ــ ـآ
خیلے وقـت اسـت مرده ام

UnKnOWnbOy
ارسال پاسخ

ASgirl :
خیلی زود کم میاریدوباره اهنگ های همیشگی ...

لــــــــــــ{40}ـــــــایکــــــــــــــــــــــ:(ـــــــــــــــ


ASgirl
ارسال پاسخ

سخته...
تنها باشی و...
تظاهر کنی هیچ غمی نداری...

ASgirl
ارسال پاسخ

ایـــن روزهــــایم به تـــظاهر می گــــذرد

تــــظاهر به بـــی تفـــاوتی،

تــــظاهر به بی خیـــــالی،

به شــــــــادی،

به اینــکه دیگــــر هیــــــــچ چیـــز مهـــم نیســت

امــــــــا . . .

چـه سخـــت می کـــاهد از جــــانم این "نمــــــــایش"

ASgirl
ارسال پاسخ

خیلی زود کم میاریدوباره اهنگ های همیشگی ...

لـــــــــــــــــــایکـــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

ASgirl
ارسال پاسخ

خـ‗__‗ـدایـ ‗__‗ـا . . .
یـ‗__‗ـا فریـ‗__‗ـاد در گـلـ‗__‗ـویم را بگیـ‗__‗ـر
یـ‗__‗ـا بغـ‗__‗ـض گـلـ‗__‗ـوگیـ‗__‗ـرم را . . .
هـ‗__‗ــرکـ‗__‗ـدام راه دیـگـ‗__‗ـری را بستـ‗__‗ـه.

MYRA_AMIR
ارسال پاسخ

سپاس

فـرشـتـه
ارسال پاسخ
tanhashegh
ارسال پاسخ

ولی بعضیا نمیدونم چطوری همه عمر تظاهر میکنن...
باید آدم شناس باشی تا بشناسیشون...
تعدادشونم کم نیست...
ممنون از بلاگت